10 Serpentis

Typ widmowy

A

Współrzędnych

  • X -10
  • Y 90
  • Z 93
→ Sol: 130

Typ obiektu

  • Star
  • Infra-Red source
  • UV-emission source
simbad:* 10 Ser