11 Bootis

Typ widmowy

A

Współrzędnych

  • X -49
  • Y 285
  • Z 65
→ Sol: 296

Typ obiektu

  • Star
  • Infra-Red source
  • UV-emission source
simbad:* 11 Boo