14 Camelopardalis

Typ widmowy

A

Współrzędnych

  • X -131
  • Y 63
  • Z -214
→ Sol: 259

Typ obiektu

  • Star
  • Infra-Red source
  • UV-emission source
simbad:* 14 Cam