14 Vulpeculae

Typ widmowy

F

Współrzędnych

  • X -140
  • Y -11
  • Z 76
→ Sol: 160

Typ obiektu

  • Star
  • Infra-Red source
  • UV-emission source
simbad:* 14 Vul