19 Aquilae

Typ widmowy

F

Współrzędnych

  • X -97
  • Y -4
  • Z 113
→ Sol: 149

Typ obiektu

  • Variable Star
  • Star
  • Infra-Red source
  • UV-emission source
simbad:* 19 Aql