23 Arietis

Typ widmowy

F

Współrzędnych

  • X -41
  • Y -64
  • Z -71
→ Sol: 104

Typ obiektu

  • Star
  • Infra-Red source
  • UV-emission source
simbad:* 23 Ari