93 Herculis

Typ widmowy

K

Współrzędnych

  • X -434
  • Y 210
  • Z 467
→ Sol: 671

Typ obiektu

  • Star
  • Infra-Red source
  • UV-emission source
simbad:* 93 Her