Alpha Caeli Alfa Caeli

Typ widmowy

F

Współrzędnych

  • X 45
  • Y -43
  • Z -20
→ Sol: 65

Typ obiektu

  • Double or multiple star
  • Star
  • Infra-Red source
  • UV-emission source
  • X-ray source
simbad:* alf Cae

Wiki


alfa Caeli (α Cae) – najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Rylca. Jest to układ podwójny oddalony o 65,7 roku świetlnego od Ziemi.

Główny składnik układu – α Caeli A – to żółto-biały karzeł typu widmowego F o jasności obserwowanej równej 4,44m.

Jego towarzysz – α Caeli B – to czerwony karzeł typu widmowego M0,5 o jasności obserwowanej tylko 12,5m. Jest on gwiazdą rozbłyskową.

This article uses material from the Wikipedia article "Alfa Caeli", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.