Ascella Zeta Sagittarii

Typ widmowy

A

Współrzędnych

  • X -11
  • Y -24
  • Z 84
→ Sol: 88

Typ obiektu

  • Double or multiple star
  • Star
  • Infra-Red source
  • UV-emission source
simbad:* zet Sgr

Wiki


zeta Sagittarii (ζ Sgr) – trzecia co do jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Strzelca, będąca układem potrójnym. Posiada ona także tradycyjną nazwę Ascella, co w późnej łacinie znaczy pacha.

Ascella jest gwiazdą podwójną, składającą się z olbrzyma o typie widmowym A2 o jasności absolutnej +3,26m i podolbrzyma A4 z jasnością absolutną równą +3,37m, którym towarzyszy trzecia gwiazda krążąca w większej odległości. Okres orbitalny systemu podwójnego wynosi 21 lat. Odległość pomiędzy obiema gwiazdami wynosi 12 j.a., a ekscentryczność ich orbity wynosi 0,205. Słaby (10,63m) towarzysz Ascelli, zeta Sagittarii C, jest oddalony od głównej pary o 75 sekund kątowych.

Ascella znajduje się 90 lat świetlnych od Ziemi. Połączona obserwowana wielkość gwiazdowa systemu gwiazd wynosi +2,60m.

This article uses material from the Wikipedia article "Zeta Sagittarii", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.