Asellus Australis Delta Cancri

Typ widmowy

K

Współrzędnych

  • X 52
  • Y 72
  • Z -96
→ Sol: 131

Typ obiektu

  • Double or multiple star
  • Star
  • Infra-Red source
  • High proper-motion Star
  • UV-emission source
simbad:* del Cnc

Wiki

delta Cancri (δ Cnc) – druga co do jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Raka. Znajduje się około 131 lat świetlnych od Słońca.

This article uses material from the Wikipedia article "Delta Cancri", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.