BD+52 1343

Typ widmowy

F

Współrzędnych

  • X -21
  • Y 74
  • Z -86
→ Sol: 115

Typ obiektu

  • Star
  • Infra-Red source
  • UV-emission source
  • X-ray source
simbad:HD 75616