Beta Pictoris

Typ widmowy

A

Współrzędnych

  • X 54
  • Y -32
  • Z -11
→ Sol: 64

Typ obiektu

  • Star
  • Infra-Red source
  • sub-millimetric source
  • UV-emission source
simbad:* bet Pic

Wiki


beta Pictoris (β Pictoris, β Pic) – gwiazda ciągu głównego, typu widmowego A5 V w gwiazdozbiorze Malarza, o masie 1,7 masy Słońca. Znajduje się w odległości prawie 63 lat świetlnych od Ziemi. Jest to młoda gwiazda, licząca od 8 do 20 mln lat, otoczona masywnym dyskiem pyłowym, który posiada złożoną strukturę.

This article uses material from the Wikipedia article "Beta Pictoris", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.