CD-51 2650

Typ widmowy

F

Współrzędnych

  • X 95
  • Y -23
  • Z -8
→ Sol: 98

Typ obiektu

  • Star
  • Infra-Red source
  • X-ray source
simbad:HD 62848