Delta Scuti

Typ widmowy

F

Współrzędnych

  • X -83
  • Y -9
  • Z 184
→ Sol: 202

Typ obiektu

  • Variable Star of delta Sct type
  • Star
  • Double or multiple star
  • Infra-Red source
  • UV-emission source
  • Variable Star
simbad:* del Sct

Wiki


delta Scuti (δ Sct) – gwiazda w gwiazdozbiorze Tarczy. Oddalona jest o około 202 lata świetlne od Ziemi.

Delta Scuti to biało-żółty olbrzym typu widmowego F o jasności obserwowanej równej +4,72m. Jest prototypem gwiazd zmiennych typu delta Scuti. Sama δ Sct zmienia swoją jasność między 4,60 a 4,79m z okresem 4 godzin 39 minut.

Posiada dwóch towarzyszy – delta Scuti B o typie widmowym K8 i jasności 12,2m, oddaloną o 15,2 sekundy łuku i delta Scuti C o typie widmowym G7 i jasności 9,2m, oddaloną o 53 sekundy łuku. Krążą one w odległości, odpowiednio, co najmniej 870 i 3000 j.a. od głównej gwiazdy tego układu.

This article uses material from the Wikipedia article "Delta Scuti", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.