HIP 110753

Typ widmowy

F

Współrzędnych

  • X -90
  • Y -113
  • Z 47
→ Sol: 152

Typ obiektu

  • Star
  • Infra-Red source
  • UV-emission source
  • X-ray source
simbad:HD 212695