HIP 17873

Typ widmowy

G

Współrzędnych

  • X -11
  • Y -170
  • Z -275
→ Sol: 323

Typ obiektu

  • Semi-regular pulsating Star
  • Star
  • Infra-Red source
  • Gwiazda typu T Tauri
  • Variable Star
  • X-ray source
simbad:V* V1129 Tau