HIP 21246

Typ widmowy

F

Współrzędnych

  • X -33
  • Y -95
  • Z -349
→ Sol: 363

Typ obiektu

  • Star
  • Infra-Red source
  • UV-emission source
  • X-ray source
simbad:HD 28819