HIP 23662

Typ widmowy

G

Współrzędnych

  • X 44
  • Y -63
  • Z -169
→ Sol: 186

Typ obiektu

  • Star
  • Infra-Red source
  • X-ray source
simbad:HD 32662