HIP 69715

Typ widmowy

F

Współrzędnych

  • X -23
  • Y 172
  • Z 61
→ Sol: 184

Typ obiektu

  • Star
  • Infra-Red source
  • UV-emission source
  • X-ray source
simbad:HD 124986