HIP 70103

Typ widmowy

F

Współrzędnych

  • X 109
  • Y 22
  • Z 117
→ Sol: 161

Typ obiektu

  • Star
  • Infra-Red source
  • X-ray source
simbad:HD 125400