HIP 81772

Typ widmowy

F

Współrzędnych

  • X 102
  • Y 61
  • Z 480
→ Sol: 494

Typ obiektu

  • Star
  • Infra-Red source
  • X-ray source
simbad:HD 150385