HR 6272

Typ widmowy

O

Współrzędnych

 • X 608
 • Y 37
 • Z 2182
→ Sol: 2,265

Typ obiektu

 • Błękitny nadolbrzym
 • Star
 • Double or multiple star
 • Star in Cluster
 • Emission-line Star
 • Infra-Red source
 • UV-emission source
 • Variable Star
 • Gwiazda Wolfa-Rayeta
simbad:HD 152408