HR 8281 HD 206267

Typ widmowy

O

Współrzędnych

 • X -1945
 • Y 130
 • Z -329
→ Sol: 1,977

Typ obiektu

 • Gwiazda podwójna
 • Star
 • Double or multiple star
 • Star in Cluster
 • Emission-line Star
 • Infra-Red source
 • Gromada otwarta
 • UV-emission source
 • X-ray source
simbad:HD 206267

Wiki

HD 206267A – hierarchiczna gwiazda potrójna w północnym okołobiegunowym gwiazdozbiorze Cefeusza. Dwie gwiazdy tworzą układ spektroskopowo podwójny, okrążając się wzajemnie w okresie 3,7 dnia, natomiast trzeci składnik znajduje się dalej; nie wiadomo czy jest on powiązany grawitacyjnie z tą parą gwiazd. Układ emituje wiatr gwiazdowy, który osiąga wyjątkową prędkość rzędu 3225 km/s, co jest najwyższym wynikiem w przypadku tego typu gwiazd. Wskaźnik barwy gwiazdy wynosi kolejno: b-v=+0,22 (niebieski) oraz u-b=−0,72 (ultrafiolet)

Układ gwiezdny znajduje się w mgławicy IC 1396. Każdy z trzech składników układu jest masywną gwiazdą, a emitowane przez nie intensywne promieniowanie ultrafioletowe powoduje jonizowanie gazów mgławicy. Tym samym dochodzi do kompresji gęstszych globul mgławicy, w wyniku czego formują się nowe gwiazdy. Wiatr emitowany przez ten układ jest wystarczająco silny, aby oderwać pobliskie dyski protoplanetarne od ich macierzystych gwiazd.

This article uses material from the Wikipedia article "HD 206267", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.