V381 Normae

Typ widmowy

K

Współrzędnych

  • X 9530
  • Y -542
  • Z 14067
→ Sol: 17,000

Typ obiektu

  • Low Mass X-ray Binary
  • Czarna dziura
  • Promieniowanie gamma
  • Variable Star
  • X-ray source
simbad:V* V381 Nor