Albireo

Spektraltyp

K

Koordinater

  • X -384
  • Y 32
  • Z 201
→ Sol: 435

Objekttyp

  • Double or multiple star
  • Star
  • Star in double system
  • Infra-Red source
  • Variable Star
simbad:* bet Cyg A

Wiki

Albireo (β Cyg / β Cygni / Beta Cygni) är den tredje starkaste stjärnan i stjärnbilden Svanen. Trots att den har Bayer-bokstav β, är den faktiskt svagare än γ Cygni.

Albireo utgör Svanens huvud, och tillsammans med Deneb (α Cygni), γ Cygni, δ Cygni och ε Cygni bildar den stjärnbilden Norra korset.

Stjärnans namn uppstod genom missförstånd och felaktiga översättningar. Dess namn var ursprungligen al-Minhar al-Dajajah (hönans näbb) i arabiska texter. Västerlandets lärde som skrev på latin missförstod detta, och trodde att namnet stammade från en slags ört. De översatte namnet till ab ireo (från ireus). Senare menade man att detta var en felskrivning från arabiskan, och gjorde om namnet till al-bireo.

Albireo är belägen 385 ljusår från jorden. Utan optiska hjälpmedel ser Albireo ut som en enkel stjärna, men om man ser på den genom ett teleskop eller en kikare finner man att det är en dubbelstjärna där den ena stjärnan är gul (med en skenbar magnitud på 3,1) och den andra är blå (med en skenbar magnitud på 5,1). Deras inbördes avstånd är 34 bågsekunder. På grund av sina distinkta färger är Albireo ett av de mest kontrastrika dubbelstjärnesystemen på himlen.

Ursprungligen blev de betraktade som en optisk dubbelstjärna, det vill säga man menade att de inte kretsade runt ett gemensamt centrum. Trots det stora avståndet mellan dem har det bevisats att de utgör en äkta dubbelstjärna där den ljusaste, gula stjärnan, β Cygni A, själv är en dubbelstjärna, vars komponenter ligger så nära varandra att de inte ens kan särskiljas genom teleskop.

This article uses material from the Wikipedia article "Albireo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.