Kolstjärna

En kolstjärna är en stjärna med relativt låg yttemperatur, och med ett spektrum dominerat av Swanband, absorptionsband av dikolmolekyler C2, vilka starkt absorberar blått ljus varvid kolstjärnan blir intensivt röd. Denna koldominans i spektrum förorsakas av att kol överväger över syre i stjärnatmosfären, och allt syre binds på grund av den måttliga temperaturen i kolmonoxid, så att det inte finns fria syreatomer att förstöra de mer komplexa kolmolekyler som utmärker kolstjärnorna.

Uses material from the Wikipedia article "Kolstjärna", which is released under the Creative Commons BY-SA 3.0.
Himlakropp AvståndWiki
HD 148173KolstjärnaC1007
HD 180953KolstjärnaC1745
HD 19557KolstjärnaC1591
HD 215673KolstjärnaC6154
HD 224855KolstjärnaC2861
HD 319738Kolstjärna1348
HIP 12325KolstjärnaC1673
HIP 23520KolstjärnaC926
HIP 29896KolstjärnaC1568
HIP 363KolstjärnaC867
HIP 40977KolstjärnaS122
HIP 41061KolstjärnaC1681
HIP 52656KolstjärnaC906
HIP 62944KolstjärnaK345
HIP 75745Kolstjärna1165
HIP 86927KolstjärnaC1371
HIP 87820Kolstjärna278
HIP 9057KolstjärnaC943
KY CygniKolstjärnaM5000[x]
Mu VelorumKolstjärna117
NLTT 33782KolstjärnaM117
Nu GeminorumKolstjärna544[x]
R SculptorisKolstjärnaC867
W OrionisKolstjärnaC1231
Y Canum VenaticorumKolstjärnaC...